Konference norisinājās no 11. līdz 13. augustam Zviedrijā, Stokholmā, KTH Karaliskajā tehnoloģiju institūtā. Projekta ietvaros tapušais stenda referāts „Hydrogeochemical characteristics and interpretation of Gauja aquifer in Latvia” ieguva balvu par labāko stenda referātu.

„Nordic Water 2014: "Nordic Hydrology Model" - linking science and practice” konferencē ar jaunāko pētījumu rezultātiem hidroloģijā iepazīstināja zinātnieki no vairāk kā desmit dažādām valstīm: Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Islandes, Zviedrijas, Dānijas, Somijas, Šveices, Pakistānas, Etiopijas un Ķīnas. Konferences programma un ziņojumu tēmas atrodamas šeit. Projekta pētnieku ziņojums: Inga Retike, Janis Bikse, Alise Babre, Andis Kalvans, Konrads Popovs, and Gunta Kalvane. „Hydrogeochemical characteristics and interpretation of Gauja aquifer in Latvia”. 

Dalīties