Aktivitātes

Projekta pētījuma mērķis ir veikt nozīmīgu izpētes darbu, lai iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas liela apjoma heterogēnu ģeoloģisko datu pārvaldības un ģeoloģiskās modelēšanas programmatūras rīku izstrādei. Pētījuma rezultātā tiks iegūta jaunu zināšanu kopa, uz kuras bāzes pēc projekta īstenošanas tiks izstrādāta programma, ar kā palīdzību būs iespējams risināt tādus modelēšanas uzdevumus, kurus ar esošo programmatūru projekta iesniedzējs nespēj risināt, tāpat arī nav publisku piedāvājumu šo problēmu risināšanai pasaulē.


Projekta aktivitātes veido hierarhisku struktūru:

  1. Ģeovipuma pamatu veido datu organizācija un pārvaldība (1. Aktivitāte);
     
  2. galvenais ģeoloģiskās izpētes produkts ir „ģeoloģiskā karte” t.i. datu ģeotelpiskās piesaistes sistēma, kas var ieņemt trīs dimensiju modeļa formu (2. Aktivitāte);
     
  3. savukārt ar matemātiskās modelēšanas rīkiem ģeometriskajai struktūrai var tikt piešķirta papildus funkcionalitāte konkrētu problēmu risināšanai (3. Aktivitāte);
     
  4. visbeidzot programmatūras rīku kopums tiks aprobēts strādājot ar reāliem novērojumu datiem (4. Aktivitāte).