Projekta darbinieki

Vārds, uzvārds

amats projektā

e-pasts

aktivitāte

Uldis Bethers

vadošais pētnieks, projekta zinātniskais vadītājs

Bethers(at)latnet.lv

1, 2, 3, 4

Leonīds Buligins

vadošais pētnieks

Leonids.Buligins(at)lu.lv

1, 2, 3, 4

Aija Dēliņa

vadošais pētnieks

aija.delina(at)lu.lv

1, 2, 4

Tomas Saks

vadošais pētnieks

tomas.saks(at)lu.lv

1, 2, 4

Juris Seņņikovs

pētnieks

jsenniko(at)latnet.lv

1, 2, 3, 4

Konrāds Popovs

pētnieks

Konrads.popovs(at)lu.lv

1, 2, 4

Alise Babre

pētnieks

alisebabre(at)gmail.com

1, 2, 4

Andrejs Timuhins

pētnieks

tim(at)modlab.lv

1, 2, 3, 4

Gunta Kalvāne

pētnieks

gunta.kalvane(at)lu.lv

1, 2, 4

Sigita Dišlere

pētnieks

sigita.dislere(at)lu.lv

1, 2, 4

Pēteris Bethers

zinātniskais asistents

pexiss(at)gmail.com

1, 2, 3, 4

Aigars Valainis

zinātniskais asistents

AValainis(at)gmail.com

1, 2, 3, 4

Ilze Klints

zinātniskais asistents

Ilze.Klints(at)lu.lv

1, 2, 3, 4

Inese Suija

zinātniski tehniskās informācijas inženieris

inese.suija(at)lu.lv

1, 2, 3, 4

Inga Retiķe

zinātniski tehniskās informācijas inženieris

inga.retike(at)gmail.com

1, 2, 4

Jānis Bikše

zinātniski tehniskās informācijas inženieris

bikshe.janis(at)gmail.com

1, 2, 4

Laureta Buševica

Projekta koordinators

Laureta.Busevica(at)lu.lv

1, 2, 3, 4