Nordic Water 2014 pulcēs Ziemeļeiropas hidroloģijas speciālistus zem šī gada tēmas “"The Nordic Hydrology Model" - Linking science and practice”.

Projekta ietvaros norisinās darbs pie ziņojuma tapšanas konferencei “Nordic Water 2014”, kura būs jau 28. Ziemeļu Hidroloģijas konference, un kura norisināsies augustā. Konferencē piedalīsimies ar ziņojumu “Hydrogeochemical characteristics and interpretation of Gauja aquifer in Latvia”, kuru izstrādā sekojošs autoru kolektīvs: Inga Retiķe, Jānis Bikše, Alise Babre, Andis Kalvāns, Konrāds Popovs un Gunta Kalvāne. 

Dalīties