Akceptēts manuskripts "A comprehensive approach to 3D geological modelling of sedimentary basins: Example of Latvia, central part of Baltic Basin" publicēšanai žurnālā Estonian Journal of Earth Sciences.

Ir saņemts apstiprinājums no Estonian Journal of Earth Sciences galvenā redaktora par K.Popova, T.Saks un J.Jātnieka manuskripta "A comprehensive approach to 3D geological modelling of sedimentary basins: Example of Latvia, central part of Baltic Basin" pieņemšanu publicēšanai. Provizoriskais publicēšanas termiņš 2015.gada 1.ceturksnis. 

Dalīties