Laika posmā no 16.-20.jūnijam Lietuvā, Palangā norisinājās jau ceturtais ilgtspējīgas ūdens resursu vadības un pārvaldības kurss- „Viable Water Management and Governance for Futures” (VIWAFU). Šī gada kursa apakštēma bija ūdens resursu ilgtspējīga izmantošana un pārvaldība aktīva tūrisma areālos. Kursa ietvaros tika organizētas lekcijas, semināri un grupu darbi, kā arī informatīvi izbraucieni.

Lekcijās tika aplūkotas tādas tēmas kā komunikācijas etiķete dažādās kultūrās, dzeramā ūdens kvalitāte tūrisma arēalos un Zviedrijas pieredze ūdens resursu apsaimniekošanā. Semināra ietvaros katram dalībniekam bija jāsagatavo kopsavilkums par savu individuālo pētniecības tēmu zinātniskā un populārzinātniskā formā. Darba grupās tika izstrādātas vadlīnijas populārzinātnisko rakstu sagatavošanai sabiedrības intereses veicināšanai par specifiskām pētniecības tēmām. Dalībnieki informatīvo izbraukumu laikā viesojās Neringas pussalā, kas ir unikāla ar savām dabas ainavām un visaugstākajām smilšu kāpām Ziemeļeiropā. Tika apmeklētas dzeramā ūdens un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (Neringa Water Ltd), kā arī jūras kraukļu jeb kormorānu kolonijas.  Pasākumā piedalījās esošie un topošie doktoranti, kuri pārstāv tādas valstis kā Latviju, Lietuvu, Somiju, Islandi, Keniju, Ķīnu, Zviedriju un Itāliju. 

Dalīties