Latvijas Universitāte realizē ERAF projektu "Heterogēnas ģeoloģiskās informācijas pārvaldības metožu izstrāde un rīku projektēšana" (projekta Nr. 1013/00542DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/007).   Projekta ietvaros tiek veikts pētījums, lai izstrādātu jaunu pakalpojumu (produktu): heterogēnu ģeoloģisko datu pārvaldības un modelēšanas sistēmu - Ģeovipumu. Pakalpojumu ir plānots piedāvāt liela apjoma ģeoloģisko datu turētājiem, tādiem kā nacionālie ģeoloģiskie dienesti, un lielajiem komersantiem, kas saskaras ar kompleksām ģeoloģiska rakstura problēmām.

Dalīties